Hydraulic Ankle Technology

Lower limb amputees can face health issues long after amputation, and it is the consideration and management of these issues that are crucial to the sustained health of every patient.Blatchford believes long-term musculoskeletal health depends [...]

Sockets Custom Solutions

Specializing in premium lower extremity check and definitive sockets. Custom Solutions features a state-of-the-art, ABC-certified custom fabrication facility that lets you customize everything to the smallest detail. Using only the highest quality materials and [...]

Corflex Next Step Suspension Belt

Corflex Next Step Silesian Suspension Belt The Corflex Next Step Suspension Belt is designed to provide transfemoral (above the knee) amputees with optimal comfort, suspension, and rotational control of their prosthesis. It is an [...]
Patients with diabetes who have undergone partial foot amputation are likely to be those most vulnerable to reulceration. Footwear, foot orthoses, partial foot prostheses, and ankle foot orthoses can help reduce that risk while [...]

Partial Foot and SAFoot

Partial feet solutions encompass two designs depending on the level of amputation: Partial Foot – The Slipper style design, with trim lines around the ankle, typically for mid metatarsal and further distal amputation levels. [...]

Partial Foot Prostheses

Custom silicone partial foot prostheses restore patient anatomy, can improve patient comfort, and help reduce skin friction by virtue of an intimate fit based on the patient’s unique anatomy. Why choose our custom design?  [...]

Silikon als moderner

Durch seine zahlreichen positiven Eigenschaften hat der Werkstoff Silikon auch in die Prothetik Einzug gehalten. nicht allergen hohe Haftung sehr gute hygienische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit Langlebigkeit fast jede Form und Farbe ist möglich Härtegrade sind [...]

Silikon als moderner Werkstoff

Durch seine zahlreichen positiven Eigenschaften hat der Werkstoff Silikon auch in die Prothetik Einzug gehalten. nicht allergen hohe Haftung sehr gute hygienische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit Langlebigkeit fast jede Form und Farbe ist möglich Härtegrade sind [...]

MATERIAŁY PRZYJAZNE DLA SKÓRY PACJENTA

Jesteśmy pasjonatami innowacji. Dla WARSZTATU ORTOPEDYCZNEGO żadne rozwiązanie techniczne nie jest do końca dobre. Jesteśmy zwolennikami filozofii SBB – Szukaj, Burz, Buduj. Nasze produkty cechują się unikatową konstrukcją, wyjątkowym poziomem jakości użytych surowców i doskonałą [...]

ZASADY DOBIERANA ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO DLA PACJENTA

ZASADY DOBIERANA ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO DLA PACJENTA Zaopatrzenie ortopedyczne jest integralną częścią prawidłowego, kompleksowego postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego. Prawidłowo zastosowane pozwala na znaczną poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta, w bardzo znacznym stopniu obniża koszty leczenia zarówno [...]

POZIOMY AMPUTACJI KOŃCZYNY GÓRNEJ

Amputacje palców Amputacja spotykana w różnych kombinacjach, jeden lub kilka palców na różnych poziomach stawów międzypaliczkowych lub amputacja całego palca. Zaopatrzenie w bardzo dużej większości kosmetyczne wykonywane na bazie gotowych rękawic kosmetycznych lub indywidualnie [...]

POZIOMY AMPUTACJI KOŃCZYNY DOLNE

Syme’s Amputacja całej stopy z usunięciem powierzchni stawowej kości piszczelowej, obu kostek bocznej i przyśrodkowej, pokrycie kikuta płatem skórno-mięśniowym spod pięty. Bardzo niewielka ilość dostępnych na rynku stóp protezowych. Długi kikut podudzia W większości [...]

KLIPPA, Prosthetic Leg for Rock Climbers

Klippa, Prosthetic Leg for Rock Climbers What It Does Inspired by mountain goats’ exceptional climbing ability, KLIPPA is a prosthetic leg designed specifically for amputee rock climbers. Its unique features allow amputees to climb [...]

Wyroby na zamówienie

Ortezy wykonywane na zamówienie W przypadkach, w których niemożliwe jest zastosowanie wyrobu seryjnego, proponujemy wykonanie wyrobu na indywidualne zamówienie – zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Indywidualnym przedmiotem ortopedycznym lub środkiem ortotycznym nazywamy ortezy, [...]

POZIOMY AMPUTACJI KOŃCZYNY DOLNE

Syme’s Amputacja całej stopy z usunięciem powierzchni stawowej kości piszczelowej, obu kostek bocznej i przyśrodkowej, pokrycie kikuta płatem skórno-mięśniowym spod pięty. Bardzo niewielka ilość dostępnych na rynku stóp protezowych. Długi kikut podudzia W większości [...]

KILKA INFORMACJI O LEJU PROTEZOWYM

Lej protezowy wykonany w zakładzie ortopedycznym jest dokładnym odwzorowaniem kształtu kikuta, a tendencja kikuta do zmiany swojej objętości stanowi jeden z największych problemów w protezowaniu. Po amputacji na skutek przecięcia, a następnie zszycia naczyń [...]

Proteza

Proteza (pgr. prósthesis – zamocowanie, przyłączenie, dodatek ) – w medycynie oznacza sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub narządu. Dziedziną wiedzy zajmującą się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem i stosowaniem protez jest protetyka. Jest to główny dział ortopedii, [...]