DZIECIĘCA SZYNA NOCNA (AFO)

Opis:orteza uformowana jest ze sztywnej płyty termoplastycznej niskiej gęstości o grubości 4 milimetrów. Do części podeszwowej szyny przyklejona jest antypoślizgowa podeszwa, taśmy velcro służą do kontroli wielkości kąta zgięcia grzbietowego stopy względem podudzia. Część wewnętrzna wyłożona jest specjalną miękką frotową wyściółką. Główną funkcją jest stopniowane pozycjonowanie ustawienia stopy względem podudzia, zapobieganie powstawaniu “stopy opadającej” oraz przykurczów tkanek miękkich, a w szczególności mięśni zginaczy podeszwowych stopy, w trakcie długiego procesu leczenia kiedy to pacjent przebywa na stałe w łóżku.

Zalecenia:w celu kontroli i utrzymywania określonego ustawienia stopy względem podudzia w nocy; zapobieganie niekontrolowanemu zgięciu podeszwowemu stopy (opadaniu); umożliwianie stałego utrzymywania neutralnej pozycji w zależności od możliwości fizjologicznych pacjenta; pozwala na rozciąganie rozcięgna podeszwowego stopy oraz grupy tylnej mięśni podudzia.