Podciąg na opadającą stopę

Przeciwdziałanie powikłaniom. Przywracanie mobilności oraz rozwijanie zdolności lokomocyjnych.
  Zastosowanie

 • Zaburzenia chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
 • Osłabienie zgięcia grzbietowego stopy
 • Porażenie nerwu strzałkowego.
  Działanie

 • Orteza wspomaga zgięcie grzbietowe stopy zapobiegając przed jej opadaniem.
 • Umożliwia korekcję supinacji lub pronacji stopy.
  Właściwości

 • Łatwa regulacja długości podciągu umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie siły podciągającej stopę w trakcie chodu.
 • Możliwość łatwego zastosowania ortezy zarówno w obuwiu codziennym jak i sportowym oraz szybkiego demontażu podciągu.